การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 218 “AMH การเจาะเลือดที่ทำให้รู้ว่าจะมีลูกยากหรือง่าย”(คนมีลูกง่าย ข้าม episode นี้ได้เลยครับผม)

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.