การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 217 “กินยาคุมอยู่ ทำไมยังท้องคะหมอ” “เมื่อไหร่มี Sexถี่ไหม ใช้ก่อนหน้า ที่ว่าชอบ สอบความจำ ทำฉุกเฉิน เมินโรคติดต่อ ขอราคา”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.