การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 209 “ถ้ารู้ว่ารักษาไปแล้ว โอกาสสำเร็จต่ำ หมอควรจะยังทำให้ไหม(ภาวะมีบุตรยาก)”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.