การแพทย์แปดนาที, ตั้งครรภ์, มีบุตรยาก, เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 222 “โรคของผู้หญิง ที่ถ้าได้ท้องจะเป็นครรภ์ความเสี่ยงสูง ภาคสอง

Read more
การคุมกำเนิด, การแพทย์แปดนาที

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 217 “กินยาคุมอยู่ ทำไมยังท้องคะหมอ” “เมื่อไหร่มี Sexถี่ไหม ใช้ก่อนหน้า ที่ว่าชอบ สอบความจำ ทำฉุกเฉิน เมินโรคติดต่อ ขอราคา”

Read more
การคุมกำเนิด, การแพทย์แปดนาที

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 216 “8 คำถาม ก่อนเลือกวิธีการคุมกำเนิด” “เมื่อไหร่มี Sexถี่ไหม ใช้ก่อนหน้า ที่ว่าชอบ สอบความจำ ทำฉุกเฉิน เมินโรคติดต่อ ขอราคา”

Read more