การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 196 “5 วิธี มีลูกเองตามวิธีธรรมชาติ เตรียมร่างกาย อย่างบ่ายเบี่ยง เลี่ยงกินยา หาไข่ตก วกขึ้นสวรรค์”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.