การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 195 “ข้อดี ข้อเสีย ของการผ่าตัดส่องกล้องในคนไข้มีบุตรยาก ตามข้อมูลของ RCOG(เมื่อวานฟังของอเมริกา วันนี้ฟังของอังกฤษกันบ้าง”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.