การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 190 “3 ข้อห้าม ไม่ควรคลอดเอง ในคนที่เคยผ่าตัดคลอด”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.