การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 188 “เคยผ่าคลอดมาจากคลอดเองได้ไหม และเมื่อไหร่ถึงจะมีได้อีกคน”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.