การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 186 “หมอว่าน่าจะคลอดเองไม่ได้ หมอจะผ่าคลอดให้นะครับ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.