การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 178 “ก่อนจะทำหมัน นั้นต้องรู้อะไร”

https://www.facebook.com/video/edit/?v=10161472381410103

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.