การแพทย์แปดนาทีครั้งที่ 172 “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงาน HA forum ที่สามารถใช้ในการดูแลคนไข้ ภาคที่สอง นวัตกรรม ห้องเรียนวัยรุ่น และสัญญาณไฟ ใส่ใจมดลูก”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.