การแพทย์แปดนาทีครั้งที่ 171 “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงาน HA forum ที่สามารถใช้ในการดูแลคนไข้ ภาคที่หนึ่ง การออกแบบตึกเพื่อการแพทย์ เน้นแม้กระทั่งตำแหน่งของห้องน้ำ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.