การคุมกำเนิด, การแพทย์แปดนาที, ตั้งครรภ์

การแพทย์แปดนาทีครั้งที่ 172 “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงาน HA forum ที่สามารถใช้ในการดูแลคนไข้ ภาคที่สอง นวัตกรรม ห้องเรียนวัยรุ่น และสัญญาณไฟ ใส่ใจมดลูก”

Read more
การแพทย์แปดนาที

การแพทย์แปดนาทีครั้งที่ 171 “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงาน HA forum ที่สามารถใช้ในการดูแลคนไข้ ภาคที่หนึ่ง การออกแบบตึกเพื่อการแพทย์ เน้นแม้กระทั่งตำแหน่งของห้องน้ำ”

Read more