การแพทย์แปดนาทีครั้งที่ 158 “คัมภีร์มีบุตร บทที่ 6 มีลูกหลังเป็นมะเร็ง อยากให้เล็งเห็นความสำคัญ ตาม American Society of Clinical Oncology ภาคสอง – แนวทางการรักษามะเร็ง ที่มีผลกับการมีบุตร ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.