การแพทย์แปดนาทีครั้งที่ 156 “การดูแลแผลผ่าตัดคลอด ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ไม่ให้เป็นแผลเป็น ไม่ให้ติดเชื้อ ไม่ให้คันยิบๆ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.