การแพทย์แปดนาที, มีบุตรยาก

การแพทย์แปดนาทีครั้งที่ 158 “คัมภีร์มีบุตร บทที่ 6 มีลูกหลังเป็นมะเร็ง อยากให้เล็งเห็นความสำคัญ ตาม American Society of Clinical Oncology ภาคสอง – แนวทางการรักษามะเร็ง ที่มีผลกับการมีบุตร ”

Read more