การแพทย์แปดนาทีครั้งที่ 152 “คัมภีร์มีบุตร บทที่ 4 กินยากระตุ้นไข่เอง ตรวจไข่ตกเอง ส่งการบ้านกันเองจะดีไหม ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.