การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 147 “คัมภีร์มีบุตร ปฐมบท เมื่อไหร่ต้องมาหาหมอรักษาภาวะมีบุตรยาก”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.