การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 144″ 6 สัญญาณเตือน ให้คนท้องรีบมาห้องคลอด ภาคห้า : เจ็บท้องต้องมาโรงพยาบาล”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.