การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 143 ” 6 สัญญาณเตือน ให้คนท้องรีบมาห้องคลอด ภาคสี่ : น้ำไหลออกมาทางช่องคลอด”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.