การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 139”หมอรู้ได้ คนไข้รู้ดี งานประชุม เกี่ยวกับโรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ครบวงจร”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.