การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 126 “เลือดออกผิดปกติทางมดลูก จาก Polyp กินยาก็ไม่หาย ขูดมดลูกก็ไม่หาย จะรักษายังไงดี”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.