การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 114 “ผังพืดจากการผ่าตัด ป้องกันได้หรือไม่” (ครั้งนี้เกิน 8 นาที และเอา VDO เดิมมานะครับผม)

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.