การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 100 “หมอคะ หนูจะมาคลอดที่รพ.ทันไหม”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.