การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 80 “ไม่อยากให้เกิด ท้องลม ผมต้องทำอย่างไร”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.