การแพทย์แปดนาที ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 สัมภาษณ์หมอไทยจากอังกฤษ เกี่ยวกับการพบแพทย์แผนกฉกเฉิน

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.