การแพทย์แปดนาที, มีบุตรยาก

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 62 “การรักษาภาวะมีมีบุตรยาก ที่บอกว่าทำ GIFT, IVF หรือ ICSI ต่างกันอย่างไร”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 62 “การรักษาภาวะมีมีบุตรยาก ที่บอกว่าทำ GIFT, IVF หรือ ICSI ต่างกันอย่างไร”

Read more