การแพทย์แปดนาที, โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 43 “ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ฉันต้องทำอย่างไร”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 43 “ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ฉันต้องทำอย่างไร”

Read more
การแพทย์แปดนาที, ปวดประจำเดือน

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 40 “ฟังเสียงจากคนไข้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 40 “ฟังเสียงจากคนไข้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่”

Read more