การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 50 “หนูตัวเตี้ยจะคลอดเองได้ไหมคะ”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 50 “หนูตัวเตี้ยจะคลอดเองได้ไหมคะ”

 

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.