การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 49 “รักษาภาวะมีบุตรยาก ได้ยากระตุ้นไข่ แต่ทำไมไม่ได้ไข่”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 49 “รักษาภาวะมีบุตรยาก ได้ยากระตุ้นไข่ แต่ทำไมไม่ได้ไข่”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.