การแพทย์แปดนาที, มีบุตรยาก

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 49 “รักษาภาวะมีบุตรยาก ได้ยากระตุ้นไข่ แต่ทำไมไม่ได้ไข่”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 49 “รักษาภาวะมีบุตรยาก ได้ยากระตุ้นไข่ แต่ทำไมไม่ได้ไข่”

Read more