การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 40 “ฟังเสียงจากคนไข้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 40 “ฟังเสียงจากคนไข้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.