การแพทย์แปดนาที, ปวดประจำเดือน

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 40 “ฟังเสียงจากคนไข้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 40 “ฟังเสียงจากคนไข้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่”

Read more