การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 37 “อ้วน ดำ ประจำ(เดือน)ไม่มา เป็นโรครึนี่”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 37 “อ้วน ดำ ประจำ(เดือน)ไม่มา เป็นโรครึนี่”
Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.