การแพทย์แปดนาที

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 32 “การรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกแบบผสมผสาน อะไรบ้างที่ต่างชาติอยากรู้”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 32 “การรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกแบบผสมผสาน อะไรบ้างที่ต่างชาติอยากรู้”

Read more
การแพทย์แปดนาที

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 31 “การแพทย์ทางเลือก หรือการแพทย์ทางหลัก รักษาแบบไหนดี”

การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 31 “การแพทย์ทางเลือก หรือการแพทย์ทางหลัก รักษาแบบไหนดี”

Read more