Uncategorized

ความงามของซากุระ

โทได ไปมาแล้ว “ความงามของซากุระ” ตอนที่ไปญี่ปุ่น อยู่ในช่วงซากุระยังไม่บาน บอกกับอาจารย์ว่าเสียดายที่ไม่ได้ดู อาจารย์ถามเราว่ารู้ความหมายของการบานของซากุระไหม เราก็ตอบไปตามประสานักท่องเที่ยวที่เคยอ่านมา ว่าเป็นช่วงเฉลิมฉลอง คนมาถ่ายรูป นั่งกินนั่งดื่มในต้นซากุระ อาจารย์บอกไม่ใช่ จริงๆช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลซากุระมีความหมายมากกว่านั้น คุณรู้ใช่ไหมว่าซากุระนั้นบานช่วงสั้นๆ แต่ว่าสวยงามเหนือคำบรรยาย เหมือนกับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น ที่อยากให้เหมือนซากุระบาน แม้จะเป็นช่วงสั้นๆ แต่ต้องมีความหมาย เหมือนกันซามูไรญี่ปุ่นยึดถือกันมา แต่เด็กสมัยนี้ไม่คิดเช่นนั้น ใช้ชีวิตเรื่อยๆ ไม่มีความหมาย ไม่เหมือนซากะรุบาน

Read more