“โทได ได้ไปแล้ว” ตอนที่ 2 “C ของเราไม่เท่ากัน”

“โทได ได้ไปแล้ว” ตอนที่ 2

“C ของเราไม่เท่ากัน”

ได้คุยเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเรื่องวิจัย

ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการทำวิจัยคืออะไร

Prof บอกสิ่งสำคัญที่สุดคือ Collaboration

ที่เค้าทำได้เยอะ เพราะเค้ามีเครือข่ายที่ดี แข็งแรง หลากหลาย ทำให้สามารถทำงานออกมาได้มาก

เลยถามต่อว่า มี KPI ไหมว่าต้องมีงานวิจัยตีพิมพ์เท่าไหร่ต่อปี

Prof บอก ไม่มีหรอก งานวิจัยเราต่อดีพอ พร้อมพอ ถึงจะส่งตีพิมพ์ ไม่เหมือนบางประเทศ(ไม่ขอเอ่ยนาม) ที่ต้องการจำนวนเยอะๆ อันนั้นเค้าเรียก Competition

#Abhaibhubejhr
#ได้ร่วมงานกันต่อ
#โรงพยาบาลคิดนอกกรอบ

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.