อิหร่านตระการตา

สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการมาประเทศอิหร่านในครั้งนี้

เรื่องทฤษฎีใหม่ การประกาศทฤษฎี หรือ criteria ใหม่ ไม่ใช่ เรื่องที่ทำครั้งเดียวแล้ว จะต้องคอยพูดบ่อยๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก คอยตอบคำถาม คนที่สงสัยในหลักการและทฤษฎี  มีหลายสไลด์ ที่เคยเห็นตั้งแต่ปีที่แล้ว

เรื่องของการรักษา มีการพูดถึงหลักการใช้คนไข้เป็นศูนย์กลาง จะว่ายังไงก็ดี ตามหลักการของ evidence based Medicine ต้องประกอบด้วย 3 อย่าง คือเพิ่มด้านของ หลักฐานงานวิจัย แล้วที่สำคัญ สิ่งที่ตัวเองคิดว่ายากที่สุด คือเรื่องของ clinical expertise หมอแต่ละคนเรียนมาไม่เหมือนกัน skill แตกต่างกัน ทำให้แนวทางการรักษาที่ออกมาสุดท้าย เรื่องนี้จะจบอย่างลงอย่างไร ต้องคอยติดตามดู

เรื่อง debate แนวทางการรักษา คำตอบออกมาเหมือนๆเดิม ต่อต้องนำข้อมลต่างๆของคนไข้มาประกอบ เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนๆนั้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งพอมาคิดๆดูจุดนี้ตัว AI น่าจะยังมาแทนที่ไม่ได้ เพราะการรักษาอาจจะต้องดูด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ บลาๆๆอีกมากมาย(แต่ถ้าข้อมูลมากพออาจจะทำได้ แต่เมืองไทยน่าจะอีกนาน เพราะการเก็บข้อมูลไม่ดี ฮา)

เรื่องของยาตัวใหม่ๆ หลักฐานยังมีออกมาเรื่อยๆ แต่ไม่มาก เพราะการลงทุนเพื่อให้มียาแต่ละตัวใช้ การทดลองกินเวลานานหลายปี

สุดท้ายนี้ยังต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.