Uncategorized

อิหร่านตระการตา

สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการมาประเทศอิหร่านในครั้งนี้ เรื่องทฤษฎีใหม่ การประกาศทฤษฎี หรือ criteria ใหม่ ไม่ใช่ เรื่องที่ทำครั้งเดียวแล้ว จะต้องคอยพูดบ่อยๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก คอยตอบคำถาม คนที่สงสัยในหลักการและทฤษฎี  มีหลายสไลด์ ที่เคยเห็นตั้งแต่ปีที่แล้ว เรื่องของการรักษา มีการพูดถึงหลักการใช้คนไข้เป็นศูนย์กลาง จะว่ายังไงก็ดี ตามหลักการของ evidence based Medicine ต้องประกอบด้วย 3 อย่าง คือเพิ่มด้านของ หลักฐานงานวิจัย แล้วที่สำคัญ สิ่งที่ตัวเองคิดว่ายากที่สุด คือเรื่องของ clinical expertise หมอแต่ละคนเรียนมาไม่เหมือนกัน skill แตกต่างกัน ทำให้แนวทางการรักษาที่ออกมาสุดท้าย เรื่องนี้จะจบอย่างลงอย่างไร ต้องคอยติดตามดู เรื่อง debate แนวทางการรักษา คำตอบออกมาเหมือนๆเดิม ต่อต้องนำข้อมลต่างๆของคนไข้มาประกอบ เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนๆนั้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งพอมาคิดๆดูจุดนี้ตัว AI น่าจะยังมาแทนที่ไม่ได้ เพราะการรักษาอาจจะต้องดูด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ บลาๆๆอีกมากมาย(แต่ถ้าข้อมูลมากพออาจจะทำได้ แต่เมืองไทยน่าจะอีกนาน เพราะการเก็บข้อมูลไม่ดี ฮา) เรื่องของยาตัวใหม่ๆ […]

Read more
Uncategorized

Is it worth?

Is it worth for 30 hrs flight? คำถามจากเพื่อนใหม่ ที่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่เดินทางจากมาตุภูมิมาถึงที่ San Antonio เลยได้มานั่งย้อนมองกิจกรรมที่ตั้งเป้ามาสำเร็จลุล่วงหรือไม่ เป้าหมายแรก มาทำหน้าที่ตามตำแหน่งเลขากลุ่ม Complementary and Integrated Medicine แม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่เริ่มมีส่วนในงานประชุมมากขึ้น(ปีนี้ผู้เข้าร่วมประชุม 8,900 คน จาก 90 ประเทศ) มีสมาชิกมากขึ้น มีกิจกรรม Round table, Interactive session ปีนี้เลื่อนตำแหน่งโดยอัตโนมัติ เป็น vice president ปีหน้าถ้าพร้อมอาจจะได้เป็นคนนำ round table ซึ่ง ในฐานะที่มาจากรพ. ต่างจังหวัด หมอสูติ 6 คน ประเทศอันห่างไกล ระบบสุขภาพยังต้องวิ่งขอเงินบริจาค ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ คิดว่าคุ้มแล้ว เป้าหมายสอง มาสร้าง collaboration ได้เจอเพื่อนเก่า ที่่เค้ามาทักเราก่อนว่าจะเราได้ จากอินโด จากเวียดนาม […]

Read more