การแพทย์แปดบรรทัด “มีโรคประจำตัว ต้องดูให้ดีก่อนตั้งครรภ์”

เคสที่มีโรคทางอายุรกรรม 

หลายๆครั้งยังไม่ควรจะตั้งครรภ์

จะทำอย่างไรให้คนไข้และสามี(คุมกำเนิดทำได้ทั้ง2ฝ่าย)ตระหนักว่าการตั้งครรภ์คือความเสี่ยง

จะทำอย่างไรให้การคุมกำเนิดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จะทำอย่างไรที่จะดูแลเด็กที่เกิดมาอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่คลอดจนโต

“ต้องช่วยกันนะครับ”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.