การแพทย์แปดบรรทัด “อสุจิคนมีลูกยาก”

  • องค์การอนามัยโลก ทำการศึกษาผู้ชายที่มีลูกใน 1 ปี ควรจะมีน้ำเชื้อคุณภาพแบบนี้
  • น้ำอสุจิ 1.5 ซีซ๊
  • ปริมาณของอสุจิ 15 ล่านตัวต่อซีซี
  • อสุจิทั้งหมดต่อการหลั่ง 1 ครั้ง 39 ล้านตัว
  • รูปร่างหน้าตา(ของอสุจิ)ปกติ 4 เปอร์เซนต์
  • อสุจิออกมามีชีวิต 58 เปอร์เซนต์
  • อสุจิเคลื่อนไหวได้อย่างดี 32 เปอร์เซนต์
  • อสุจิเคลื่อนไหวทั้งอย่างดี และไม่ดีรวมกัน 40 เปอร์เซนต์

1454878_xxl

บทความอ้างอิงจาก http://brazjurol.com.br/july_august_2014/Esteves_443_453.htm

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.