มีบุตรยาก

การแพทย์แปดบรรทัด “อสุจิคนมีลูกยาก”

องค์การอนามัยโลก ทำการศึกษาผู้ชายที่มีลูกใน 1 ปี ควรจะมีน้ำเชื้อคุณภาพแบบนี้ น้ำอสุจิ 1.5 ซีซ๊ ปริมาณของอสุจิ 15 ล่านตัวต่อซีซี อสุจิทั้งหมดต่อการหลั่ง 1 ครั้ง 39 ล้านตัว รูปร่างหน้าตา(ของอสุจิ)ปกติ 4 เปอร์เซนต์ อสุจิออกมามีชีวิต 58 เปอร์เซนต์ อสุจิเคลื่อนไหวได้อย่างดี 32 เปอร์เซนต์ อสุจิเคลื่อนไหวทั้งอย่างดี และไม่ดีรวมกัน 40 เปอร์เซนต์ บทความอ้างอิงจาก http://brazjurol.com.br/july_august_2014/Esteves_443_453.htm

Read more