การแพทย์แปดบรรทัด “แนวทางการเลือกใช้การแพทย์ทางเลือก”

  • เป็นหรือตาย : ความรุนแรงของโรค หากรุนแรงมากควรจะให้การรักษาที่เป็นมาตราฐานก่อน
  • จะหายไหม : หากมีข้อมูลเรื่องของการรักษาทางแผนปัจจุบันแล้วดีขึ้น จะขอใช้ทางแผนปัจจุบันก่อน
  • ได้แล้วแย่ : การรักษาแผนปัจจุบันบางครั้งมีผลข้างเคียงมาก ทำให้ไม่คนไข้ไม่สามารถใช้ได้
  • แบหลักฐาน : ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และผลข้างเคียงของแพทย์ทางเลือก
  • ตรวจฐานความคุ้ม : เกี่ยวกับรู้ความเข้าใจในประโยชน์และโทษของการใช้การแพทย์ทางเลือก
  • สุ่มความเข้าใจ : เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการยินยอมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการรักษา
  • ใช้อย่างต่อเนื่อง : ความสม่ำเสมอในการรับการรักษาโดยการแพทย์ทางเลือกของคนไข้

 

Integrated medicine_Olarik

จำแหล่งอ้างอิงไม่ได้จริงๆครับ หากพบจะรีบนำมาลงให้ครับ

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.