Uncategorized

การแพทย์แปดบรรทัด “แนวทางการเลือกใช้การแพทย์ทางเลือก”

เป็นหรือตาย : ความรุนแรงของโรค หากรุนแรงมากควรจะให้การรักษาที่เป็นมาตราฐานก่อน จะหายไหม : หากมีข้อมูลเรื่องของการรักษาทางแผนปัจจุบันแล้วดีขึ้น จะขอใช้ทางแผนปัจจุบันก่อน ได้แล้วแย่ : การรักษาแผนปัจจุบันบางครั้งมีผลข้างเคียงมาก ทำให้ไม่คนไข้ไม่สามารถใช้ได้ แบหลักฐาน : ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และผลข้างเคียงของแพทย์ทางเลือก ตรวจฐานความคุ้ม : เกี่ยวกับรู้ความเข้าใจในประโยชน์และโทษของการใช้การแพทย์ทางเลือก สุ่มความเข้าใจ : เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการยินยอมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการรักษา ใช้อย่างต่อเนื่อง : ความสม่ำเสมอในการรับการรักษาโดยการแพทย์ทางเลือกของคนไข้   จำแหล่งอ้างอิงไม่ได้จริงๆครับ หากพบจะรีบนำมาลงให้ครับ

Read more