ปวดประจำเดือน

การแพทย์แปดบรรทัด “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่”

ผู้ป่วยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มักจะมีอาการปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อยเรื้อรัง เจ็บท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ มีบุตรยาก โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เป็นโรคเรื้อรัง มีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้ ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเน้นการรักษาโดยใช้ยาร่วมด้วย เพื่อลดการผ่าตัดซ้ำให้น้อยที่สุด(อย่างที่ทราบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้ โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่พบได้ทุกวัย เด็กก่อนมีประจำเดือน วััยเจริญพันธ์ุ หรือแม้แต่หญิงวัยหมดประจำเดือน แม้จะตัดมดลูกไปแล้ว ก็อาจจะยังมีอาการปวดท้องน้อยได้อีกถึง 15% สรุปจากงานประชุม VENUS 2017

Read more