ตั้งครรภ์, มีบุตรยาก

การแพทย์แปดบรรทัด “เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก(Uterine fibroid)ทำให้ท้องยากขึ้น”

เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกพบได้บ่อย บางการศึกษาอาจจะพบได้ถึง 70% ในผู้หญิงทั่วไป เนื้องอกมดลูกที่ตำแหน่งอยู่ในโพรงมดลูก เชื่อได้ว่าทำให้ท้องยาก เนื้องอกมดลูกที่ทำให้โพรงมดลูกผิดรูปไป เป็นสาเหตุให้ท้องยาก แท้งง่าย เนื้องอกมดลูกที่อยู่ตำแหน่งอื่นๆ ยังไม่แน่ว่าเป็นสาเหตุให้ท้องยากหรือไม่ บางรายงานเชื่อว่าแม้จะอยู่ที่ตำแหน่งอื่น ก็ทำให้ท้องยาก เพราะมดลูกจะบีบตัวผิดปกติ การไหลเวียนของเลือดเปลี่ยนไป มีการขวางกั้นการเดินทางของอสุจหรือไข่ และทำให้การฝังตัวของตัวอ่อนผิดปกติ บางรายงานบอกว่าเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกขนาดเกิน 4 ซม. จะมีผลเสียต่อการทำเด็กหลอดแก้ว บทความอ้างอิงจาก http://www.medscape.com/viewarticle/837099_1

Read more