การแพทย์แปดบรรทัด “ท้องตอนอายุมาก(35ปี) เพิ่มความเสี่ยงอะไรบ้าง”

  • มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์
  • คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
  • คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะได้ลูกแฝด(การตั้งครรภ์แฝดเป็นความเสี่ยงนะครับ)
  • คุณแม่ตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะต้องคลอดโดยวิธีการผ่าตัดคลอด
  • คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์รวมกับมีโรคประจำตัว เช่น เนื้องอกมดลูก
  • ทารกในครรภ์เสี่ยงมีความผิดปกติของพันธุกรรม
  • ทารกในครรภ์เสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนด

Baby feet in the mother hands

บทความอ้างอิงจาก https://www.acog.org/Patients/FAQs/Having-a-Baby-After-Age-35

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.