ตั้งครรภ์, Uncategorized

การแพทย์แปดบรรทัด “ท้องตอนอายุมาก(35ปี) เพิ่มความเสี่ยงอะไรบ้าง”

มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะได้ลูกแฝด(การตั้งครรภ์แฝดเป็นความเสี่ยงนะครับ) คุณแม่ตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะต้องคลอดโดยวิธีการผ่าตัดคลอด คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์รวมกับมีโรคประจำตัว เช่น เนื้องอกมดลูก ทารกในครรภ์เสี่ยงมีความผิดปกติของพันธุกรรม ทารกในครรภ์เสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนด บทความอ้างอิงจาก https://www.acog.org/Patients/FAQs/Having-a-Baby-After-Age-35

Read more