การรักษาผู้มีบุตรยากแห่งมวลมนุษยชาติ(ตอนที่ 2)

สิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากงาน ESHRE2017

  • กลับไปพัฒนาเรื่องคลินิกมีบุตรยากที่รพ.ต่อ หลังจากปีที่แล้วประกาศกร้าวไว้ว่าจะมี IVF ที่รพ.ภายใน 3 ปี ตอนนี้เหลือ 2 ปี แต่เราก็มีการพัฒนามากขึ้น มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น หยูกยาเพิ่มขึ้น สถานที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว มีการพูดคุยเรื่องการนำอุปกรณ์เข้ามาและปรับปรุงสถานที่เพื่อให้การดูแลรักษาผู้มีบุตรยาก ดังนั้นอีก 2 ปีน่าจะทันตามที่ประกาศกร้าวไว้(ถ้าไม่ทัน…….ก็ไม่ทันสินะ)
  • เรื่องของการส่งต่อคนไข้มีความสำคัญมาก อย่างที่ยุโรปมีการ cross border เพื่อทำการรักษากันเป็นเรื่องปกติ โดยเหตุผลทั้งด้านของความเชี่ยวชาญในการรักษา และเรื่องข้อห้ามข้อบังคับของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน(ของเราส่งต่อข้ามจังหวัดใกล้ๆกันก่อน)
  • การสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญ(อันนี้รู้อยู่แล้ว) แต่คงต้องทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่นจัดตั้งกลุ่มหมอ Repro บ้านนอก ที่ทำงานอยู่ในรพ.ศูนย์หรือรพ.ทั่วไป เพื่อเป็นการส่งต่อคนไข้ในแต่ละเขตสุขภาพ อย่างเขตสุขภาพที่ 6 (ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระแก้ว) ที่มีหมอ Repro อยู่ 3 คน(ดูน้อยเนอะ) ต้องมาวางเครือข่ายประสานงาน เพื่อทำงานให้เป็นระบบ นำข้อมูลส่งต่อเขตสุขภาพ เพื่อที่จัดสรรงบประมาณ มาพัฒนางานด้านนี้ หรือสร้างเครือข่าย PPP (Public Private Partnership) ในการดูแลส่งต่อการรักษา
  • ทำงานด้านภาคประชาชนให้มากขึ้น เพราะขนาดในยุโรปยังบอกว่าประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้านนี้(คือว่ากว่าจะมาเริ่มการรักษาก็สายเสียแล้ว) ดังนั้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ร่วมทั้งการให้ความรู้กับประชาชนในภาพกว้าง เป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำ และ/หรือจัดตั้งชมรมภาคประชาชนให้มีการสื่อสารกันเองเกี่ยวกับการรักษาหรือการดูแลด้านนี้(ต้องหาเจ้าภาพก่อน)
  • หาทางติดต่อประสานงานร่วมมือกับ WHO เพราะหากว่าทำได้จะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศไทย(My mentor work for WHO เป็นบุญของผมที่ได้เรียนกับอาจารย์ครับ)
  • เรื่องของ LGBT เป็นเรื่องที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในยุโรป มีกว่า 14 ประเทศ ให้ Same sex couple แต่งงานกันได้ (รอดูในประเทศไทยต่อไป)
  • ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร และการแพทย์ผสมผสาน ที่นำมาใช้รักษาภาวะมีบุตรยาก และนำผลงานมาเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้(ฟังดูเหนื่อยเนอะ)
  • มีอ. 2 ท่านแนะนำให้ย้ายที่ทำงาน อีก 3 ท่านแนะนำให้ทำงานน้อยลง สรุปว่า ให้ย้ายที่ทำงานเพื่อที่ทำงานน้อยลง(ฮา) ประมาณว่าให้อยู่ใน comfort zone บ้าง อย่าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันจนเกินไป

 

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.