มีบุตรยาก

การรักษาผู้มีบุตรยากแห่งมวลมนุษยชาติ(ตอนที่ 2)

สิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากงาน ESHRE2017 กลับไปพัฒนาเรื่องคลินิกมีบุตรยากที่รพ.ต่อ หลังจากปีที่แล้วประกาศกร้าวไว้ว่าจะมี IVF ที่รพ.ภายใน 3 ปี ตอนนี้เหลือ 2 ปี แต่เราก็มีการพัฒนามากขึ้น มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น หยูกยาเพิ่มขึ้น สถานที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว มีการพูดคุยเรื่องการนำอุปกรณ์เข้ามาและปรับปรุงสถานที่เพื่อให้การดูแลรักษาผู้มีบุตรยาก ดังนั้นอีก 2 ปีน่าจะทันตามที่ประกาศกร้าวไว้(ถ้าไม่ทัน…….ก็ไม่ทันสินะ) เรื่องของการส่งต่อคนไข้มีความสำคัญมาก อย่างที่ยุโรปมีการ cross border เพื่อทำการรักษากันเป็นเรื่องปกติ โดยเหตุผลทั้งด้านของความเชี่ยวชาญในการรักษา และเรื่องข้อห้ามข้อบังคับของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน(ของเราส่งต่อข้ามจังหวัดใกล้ๆกันก่อน) การสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญ(อันนี้รู้อยู่แล้ว) แต่คงต้องทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่นจัดตั้งกลุ่มหมอ Repro บ้านนอก ที่ทำงานอยู่ในรพ.ศูนย์หรือรพ.ทั่วไป เพื่อเป็นการส่งต่อคนไข้ในแต่ละเขตสุขภาพ อย่างเขตสุขภาพที่ 6 (ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระแก้ว) ที่มีหมอ Repro อยู่ 3 คน(ดูน้อยเนอะ) ต้องมาวางเครือข่ายประสานงาน เพื่อทำงานให้เป็นระบบ นำข้อมูลส่งต่อเขตสุขภาพ เพื่อที่จัดสรรงบประมาณ มาพัฒนางานด้านนี้ หรือสร้างเครือข่าย PPP […]

Read more